Đấu thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị

Chủ nhật, 3/12/2023 | 15:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Chống quá tải các TBA, xây dựng xuất tuyến trung áp và cải tạo lưới điện khu vực TP Móng Cái năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300340290

Nguồn vốn: TDTM và KHCB của EVNNPC

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 02/12/2023 18:22

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 137.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong