Đấu thầu

Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt TB

Chủ nhật, 3/12/2023 | 15:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo đường dây 971 từ 10kV lên 22kV, xóa bỏ TBA trung gian T12-5 tỉnh Yên Bái

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300346038

Nguồn vốn: KHCB EVNNPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/12/2023 14:46

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/12/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong