Đấu thầu

Gói thầu: Hộp bảo vệ điện kế, Nắp trong suốt, Thùng bảo vệ điện kế và Vỏ tủ điện composite

Thứ sáu, 1/12/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: “Mua sắm VTTB năm 2024”

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ

Mã TBMT: IB2300339532

Nguồn vốn: SXKD năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/12/2023 08:50

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 17.200.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong