Đấu thầu

Gói 01: Kiểm định định kỳ thiết bị đo đếm (đợt 1)

Thứ sáu, 1/12/2023 | 15:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán: Kiểm định định kỳ TBĐĐ và dịch vụ quản lý đo đếm phục vụ SXKD năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Mã TBMT: IB2300336487

Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/12/2023 08:18

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 425 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 133.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong