Đấu thầu

Gói thầu 02/SC-43C-077.59: Sửa chữa xe ô tô tải cẩu HINO BKS 43C-077.59

Thứ ba, 20/2/2024 | 13:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa xe ô tô tải cẩu HINO BKS 43C-077.59

Bên mời thầu: CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2400024018

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024 của Tổng công ty Điện lực miền Trung

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 19/02/2024 16:43

Thời điểm đóng/mở thầu: 24/02/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 2.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong