Đấu thầu

Gói thầu 09/SCL2024/TTĐBT: Cung cấp bộ sạc accu bơm diesel (bao gồm lắp đặt)

Thứ sáu, 19/4/2024 | 13:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn năm 2024 (đợt 3) - Đơn vị: Truyền tải điện Bình Thuận

Bên mời thầu: Truyền tải điện Bình Thuận - Công ty Truyền tải điện 3

Mã TBMT: IB2400090041

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/04/2024 09:52

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/04/2024 07:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.300.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong