Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hạng mục SCL Đường dây 35kV từ VT 48-127 (Bãi Đu-Sông Mưa) - 5 Mường PY

Thứ hai, 4/12/2023 | 15:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: SCL lưới điện trung, hạ áp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

Mã TBMT: IB2300346529

Nguồn vốn: SCL năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 04/12/2023 08:03

Thời điểm đóng/mở thầu: 14/12/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 21.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong