Đấu thầu

Gói thầu XD12.2023 Thi công xây dựng

Thứ hai, 4/12/2023 | 15:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện áp lưới điện khu vực Thị xã Phú Thọ, huyện Cẩm Khê, Yên Lập bổ sung năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300346561

Nguồn vốn: TDTM& KHCB

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 02/12/2023 20:15

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/12/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 143.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong