Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp, Hạng mục: SCTX các tuyến cáp quang phục vụ chia sẻ dữ liệu và điều khiển lưới điện năm 2023

Thứ hai, 4/12/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp, Hạng mục: SCTX các tuyến cáp quang phục vụ chia sẻ dữ liệu và điều khiển lưới điện năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300346834

Nguồn vốn: SCTX năm 2023

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 03/12/2023 10:05

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 40 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 11.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong