Đấu thầu

Gói thầu: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ba năm cho hệ thống máy lạnh chính xác tại Trung tâm dữ liệu EVNSPC

Thứ ba, 17/1/2023 | 10:21 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ba năm cho hệ thống máy lạnh chính xác tại Trung tâm dữ liệu EVNSPC

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Mã TBMT: IB2300005781

Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Nam

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/01/2023 09:34

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/02/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 13.843.646 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong