Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư SCTX thay hòm, cáp nguồn vận hành lâu năm phục vụ sửa chữa lưới điện hạ áp nông thôn

Thứ ba, 28/11/2023 | 15:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư SCTX thay hòm, cáp nguồn vận hành lâu năm phục vụ sửa chữa lưới điện hạ áp nông thôn

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300336988

Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD Điện

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 28/11/2023 10:31

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 11:05

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 67.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong