Đấu thầu

Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp các hạng mục SCL khu vực huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Quang

Thứ ba, 28/11/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp VTTB và thi công xây lắp các hạng mục SCL đợt II năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ GIANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300336747

Nguồn vốn: Kế hoạch chi phí SCL năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 27/11/2023 20:57

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/12/2023 17:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 45.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong