Đấu thầu

Gói thầu số 04: Mua sắm, lắp đặt lại Tủ điện hạ thế, vật tư, thiết bị đóng cắt toàn bộ công trình và lắp đặt thay thế, thu hồi MBA

Thứ ba, 28/11/2023 | 15:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Công trình: Nâng công suất các MBA phân phối trên lưới điện Công ty Điện lực Lai Châu năm 2023phục tết Nguyên đán GiápThìn 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300334078

Nguồn vốn: KHCB & TDTM của NPC

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 28/11/2023 08:50

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 11:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 79.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong