Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ công tác Đại tu tổ máy H1 Nhà máy thủy điện Bắc Bình năm 2023

Thứ năm, 9/2/2023 | 08:30 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ công tác Đại tu tổ máy H1 Nhà máy thủy điện Bắc Bình năm 2023

Bên mời thầu: CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẮC BÌNH

Mã TBMT: IB2300016159

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Nhà máy thủy điện Bắc Bình năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 09/02/2023 09:18

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/02/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 50 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong