Đấu thầu

Gói thầu số 1: SCL2023-01 SCL ĐZ 35kV

Thứ năm, 9/2/2023 | 08:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Hạng mục: SCL trục chính và các nhánh rẽ thuộc ĐZ 371E18.2

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300015593

Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD điện năm 2023

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 09/02/2023 08:50

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/02/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 24.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong