Đấu thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị

Thứ năm, 30/11/2023 | 15:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xuất tuyến 22 kV sau TBA 110 kV Nam Hòa

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300328544

Nguồn vốn: KHCB+ TDTM EVN NPC

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 30/11/2023 08:04

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 52.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong