Đấu thầu

Gói thầu: Kiểm toán dự án Xây dựng trạm quan trắc chuyển vị tự động (chuyển vị ngang) Nhà máy Thủy điện Bản Chát

Thứ năm, 30/11/2023 | 13:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng trạm quan trắc chuyển vị tự động (chuyển vị ngang) Nhà máy Thủy điện Bản Chát

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2300331982

Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng năm 2023

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 29/11/2023 10:07

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/12/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong