Đấu thầu

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán dự án Lắp đặt Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động máy biến áp 220kV T4 - Nhà máy điện mặt trời Sê San 4

Thứ năm, 30/11/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Lắp đặt Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động máy biến áp 220kV T4 - Nhà máy điện mặt trời Sê San 4

Bên mời thầu: CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2300335626

Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 29/11/2023 09:41

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong