Đấu thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt vật tư thiết bị

Thứ sáu, 1/12/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Chống quá tải và cải tạo các TBA khu vực TX Quảng Yên và TP Uông Bí năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300331645

Nguồn vốn: TDTM + KHCB của EVNNPC

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 30/11/2023 09:10

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 150.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong