Đấu thầu

Gói thầu: Trang bị ổ cứng cho thiết bị SAN 18 Trần Nguyên Hãn

Thứ năm, 25/5/2023 | 08:10 GMT+7

Gói thầu: Trang bị ổ cứng cho thiết bị SAN 18TNH

Tên dự toán mua sắm: Trang bị ổ cứng cho thiết bị SAN 18TNH

Bên mời thầu: TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2300103180

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 24/05/2023 09:21

Thời điểm đóng/mở thầu: 30/05/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 20 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong