Đấu thầu

Gói thầu số 2: Cung cấp dịch vụ Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi

Thứ năm, 9/2/2023 | 08:58 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Bên mời thầu: EVNNPT

Mã TBMT: IB2300011783

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 09/02/2023 09:25

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong