Đấu thầu

Gói thầu số 3 Mua sắm máy biến áp

Thứ hai, 18/9/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp Thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh theo phương án Đa chia - Đa nối (MDMC)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300234358

Nguồn vốn: EVN NPC

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/09/2023 07:31

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/09/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong