Đấu thầu

Gói thầu số 7: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác đại tu tổ máy GT21 PM2.1

Thứ tư, 29/11/2023 | 13:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư và dịch vụ phục vụ công tác đại tu tổ máy GT21 PM2.1

Bên mời thầu: CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã TBMT: IB2300339311

Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 29/11/2023 08:13

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 157 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong