Hoàn thiện mẫu Hợp đồng mua bán điện và dịch vụ phụ trên thị trường phát điện cạnh tranh

Thứ năm, 6/11/2008 | 13:43 GMT+7
Ngày 6-11, tại Hà Nội, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) tổ chức Hội thảo “Hợp đồng mẫu mua bán điện và dịch vụ phụ trên thị trường phát điện cạnh tranh”.

Mẫu hợp đồng mua bán điện và hợp đồng dịch vụ phụ cho thị trường phát điện cạnh tranh được xây dựng lần này sẽ đảm bảo chia sẻ rủi ro công bằng giữa các nhà máy điện, bên mua (EVN) và khách hàng tiêu thụ điện, theo đó, có giá điện tốt nhất cho khách hàng tiêu thụ điện; đồng thời khuyến khích đầu tư xây dựng trong lĩnh vực nguồn điện.

Khác với cơ chế hiện tại, hợp đồng mẫu mua bán điện và dịch vụ phụ được xây dựng theo cơ chế được ký kết trước giai đoạn xây dựng nhà  máy điện. Điều này sẽ giúp cho các nhà phát triển dự án dễ dàng tìm kiếm và thu xếp vốn cho dự án.

Với các ý kiến đóng góp từ hội thảo, Cục Điều tiết điện lực và tư vấn sẽ hoàn thiện mấy hợp đồng áp dụng cho Công ty mua bán điện, các công ty phát điện tham gia thị trường từ năm 2010./

Thanh Mai