Giảm dần vai trò độc quyền của EVN

Thứ sáu, 5/9/2008 | 08:43 GMT+7
Sau khi nghe Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo cáo, ý kiến các Phó Thủ tướng và các cơ quan, đơn vị liên quan tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về vốn cho các dự án điện, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận: EVN phải xác định trách nhiệm là đơn vị nòng cốt trong việc đảm bảo điện cho phát triển kinh té-xã hội.

Cơ chế hoạt động của ngành điện cần được tiếp tục nghiên cứu, cải cách theo hướng cơ cấu lại tổ chức quản lý; xây dựng thị trường điện lực cạnh tranh đồng thời với việc giảm dần vai trò độc quyền của EVN trong các khâu phát điện, phân phối và kinh doanh điện; xây dựng giá điện theo thị trường, trong đó Nhà nước hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác; huy động nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, trong đó nguồn vốn nhà nước từ EVN, Tập đoàn Dầu khí, tập đoàn Than Khoáng sản và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác giữ vai trò chi phối.

EVN cần tập trung đủ vốn cho các dự án đang dở dang để hoàn thành dứt điểm, đúng tiến độ; xử lý vốnv à hoàn thành các thủ tục cần thiết để đảm bảo khởi công sớm các dự án có trong kế hoạch nhưng chưa khởi công.

Đối với 13 dự án nguồn điện mà EVN đề nghị giao cho chủ đầu tư khác, giao cho Bộ Công Thương đề xuất báo cáo Thủ tướng trong tháng 9-2008.

Về cơ chế giá điện, giá điện phải được tính đúng, tính đủ theo cơ chế thị trường, không bao cấp, giảm bù chéo, đảm bảo cạnh tranh. Nhà nước quyết định giá mua, bán điện theo hướng giá mua điện đảm bảo có lãi cho sản xuất, Nhà nước hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Theo lộ trình hình thành thị trường điện lực cạnh tranh, trước mắt, EVN chưa tiến hành cổ phần hóa thêm các công ty điện lực, mà cần phải đẩy mạnh công tác cải cách, nhất là nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tiếp tục thực hiện công tác điện khí hóa nông thôn./

Thanh Mai