Giải quyết tranh chấp và giám sát thực hiện các quy định trên thị trường điện lực

Thứ sáu, 10/10/2008 | 08:15 GMT+7
Đây là nội dung của hội thảo do Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) tổ chức vào sáng 9/10 tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng hợp đồng mua bán điện mẫu và quy định giải quyết tranh chấp cho thị trường phát điện cạnh tranh do tư vấn của Ngân hàng Thế giới trình bày.

Theo Cục Điều tiết điện lực, với cơ chế điều tiết mới trong thị trường điện lực, hệ thống tòa án và trọng tài thương mại của Việt Nam chưa thích hợp với vai trò là đơn vị quyết định đầu tiên cho các vấn đề tranh chấp và tuân thủ liên quan đến thị trường điện, có thể gây trở ngại cho lộ trình phát triển thị trường điện. Vì vậy, cơ quan điều tiết ngành điện là đơn vị thích hợp đầu tiên để giải quyết tranh chấp xẩy ra trên thị trường điện và giám sát thực hiện các quy định. Điều 66 Luật Điện lực quy định rõ trách nhiệm của cơ quan điều tiết điện lực thực hiện giải quyết khiếu nại và tranh chấp trên thị trường điện lực.     

Tại hội thảo, tư vấn quốc tế cho biết, quy định giải quyết tranh chấp sẽ áp dụng cho các tranh chấp phát sinh trong quy định thị trường; quy định lưới điện truyền tải và các quy định khác; hợp đồng mua bán điện mẫu và hợp đồng mẫu dịch vụ phụ. Tư vấn cũng đưa ra đề xuất trình tự, thủ tục chính thức cho phép Cục Điều tiết điện lực thực hiện chức năng của mình.     

Về quy định giám sát thực hiện các quy định trên thị trường điện lực sẽ áp dụng đối với các vi phạm luật và quy định trong hoạt động điện lực, bao gồm quy định thị trường, quy định lưới điện truyền tải … đảm bảo các bên có liên quan tuân thủ tuyệt đối quy định thị trường, luật và các quy định khác.            

Sau hội thảo, Cục Điều tiết điện lực và tư vấn sẽ hoàn thiện các quy định giải quyết tranh chấp, giám sát thực hiện các quy định trên thị trường điện lực và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện tham gia thị trường điện từ năm 2010.

Mai Phương