Công ty Mua bán điện là nơi mua điện duy nhất

Thứ hai, 6/10/2008 | 09:05 GMT+7
Do có những thay đổi về tổ chức của ngành điện trong thời gian gần đây (thành lập mới Cty Mua bán điện, Tổng Cty Truyền tải điện quốc gia), EVN đã có Công văn số 3776/EVN-TTĐ đề nghị điều chỉnh Quy định thị trường điện cạnh tranh thí điểm.
Theo đó, EVN xin bổ sung chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Cty Mua bán điện thực hiện vai trò của cơ quan mua điện duy nhất trên thị trường điện lực và cho phép các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN trực tiếp tham gia chào giá trên thị trường nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường phát điện thí điểm.

EVN cũng kiến nghị chuyển đổi từ thị trường chào giá ngày tới sang thị trường chào giá trong ngày nhằm xử lý các thay đổi trong ngày giao dịch như sự cố tổ máy, giảm thiểu ảnh hưởng của sai số dự báo phụ tải, những thay đổi bất thường của nguồn cung cấp khí.
 

 

 

 

Theo Tiền Phong