Tiếp tục hoàn thiện khung điều tiết cho thị trường phát điện cạnh tranh

Thứ năm, 28/8/2008 | 09:28 GMT+7
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội thảo Xây dựng quy định đo đếm điện năng phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh – một trong những nội dung quan trọng để hoàn thiện đồng bộ khung điều tiết cho thị trường phát điện cạnh tranh (cùng với những quy định về điều tiết giá điện, hợp đồng mua bán điện mẫu, các quy định lưới điện truyền tải, phân phối điện…).
Ông Nguyễn Vũ Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng quy định đo đếm điện năng phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh đã được triển khai từ cuối năm 2007 do tư vấn quốc tế Neil Walbran Consulting Ltd (New Zealand) trợ giúp thực hiện. Mục tiêu của Dự án là xây dựng quy định đo đếm điện năng phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh, bao gồm các quy định về trình tự, thủ tục về hoạt động đo đếm điện năng, yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với thiết bị đo đếm, thu thập, lưu trữ và xử lý số liệu, đo đếm điện năng và trách nhiệm của các bên liên quan đến quản lý đo đếm điện năng khi tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh (CGM).

“Đến thời điểm này, Tư vấn quốc tế đã hoàn thành bản dự thảo đầu tiên của Quy định. Hội thảo hôm nay giới thiệu các nội dung cơ bản của bản dự thảo, đồng thời thu thập ý kiến đóng góp để Tư vấn có thể bổ sung hoàn chỉnh nhằm xây dựng và ban hành Quy định kịp thời phục vụ các hoạt động đo đếm trong thị trường phát điện cạnh tranh”, ông Quang cho biết.

Minh Đức