Đẩy nhanh thị trường phát điện cạnh tranh

Thứ năm, 21/8/2008 | 09:08 GMT+7
Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương chuẩn bị các điều kiện triển khai thị trường phát điện cạnh tranh và biểu giá bán lẻ điện. Bộ Công Thương và EVN phải báo cáo Chính phủ trong quí IV/2008.


Thông tin trên là nội dung thông báo số 176/VPCP của Chính phủ, sau cuộc họp cuối tháng 7 với lãnh đạo các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đó Bộ Công Thương phối hợp với các bộ nêu trên và EVN phải hoàn chỉnh phương án giá điện và cơ chế thực hiện giá điện phù hợp.

Thông báo cũng nêu rõ, còn nhiều điều kiện cần thiết cho hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh chưa được thực hiện, hệ thống cơ chế, chính sách làm cơ sở pháp lý cho vận hành thị trường chưa được thể chế hóa, hệ thống thanh toán còn mang tính nội bộ, chưa hiện đại và theo chuẩn mực quốc tế.

Để đảm bảo cho việc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm hiện nay được minh bạch, giải quyết được hài hòa các lợi ích giữa nhà đầu tư, người sử dụng với lợi ích của các công ty phân phối, truyền tải điện thì việc tính toán giá phát điện và các dịch vụ đi kèm luôn là điều kiện tiên quyết để các chủ đầu tư tính toán khi quyết định bỏ vốn xây dựng các nhà máy phát điện.

Ngoài ra, một yêu cầu khác để thị trường phát điện có tính cạnh tranh là ngành điện phải xây dựng được mức giá cho thị trường nhiên liệu sơ cấp ổn định, từ đó mới tính được mức giá biến đổi. Mức giá biến đổi mà cao thì các nhà máy đó sẽ ít được huy động điện và ngược lại.

Theo TBKTSG