Lâm Đồng: 99,93% hộ gia đình trong tỉnh được cung cấp điện lưới quốc gia

Thứ tư, 21/2/2024 | 10:13 GMT+7
Thông tin từ Sở Công thương Lâm Đồng, tính đến nay, có tổng cộng 142 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã có điện, đạt 100%, trong đó có 111 xã, 31 phường, thị trấn.

Lâm Đồng: 99,93% hộ gia đình trong tỉnh được cung cấp điện lưới quốc gia.

Tính đến cuối năm 2023, tổng số hộ dân toàn tỉnh là 397.137 hộ, trong đó thành thị 174.171 hộ, nông thôn 222.966 hộ; tổng số hộ có điện lưới quốc gia là 396.840 /397.137 hộ, đạt tỷ lệ số hộ có điện trên toàn tỉnh là 99,93%.

Trong đó, số hộ thành thị sử dụng điện lưới quốc gia 174.163/174.171 hộ, đạt tỷ lệ 99,99%, số hộ nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia 222.677/222.966 hộ, đạt tỷ lệ 99,87%.

Link gốc

Theo: Báo Lâm Đồng