Tổng sản lượng điện thương phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023 của PC Quảng Ninh đạt trên 2,54 tỷ kWh

Thứ năm, 6/7/2023 | 09:07 GMT+7
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ cho các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung ứng điện trong thời tiết nắng nóng cực đoan.


PC Quảng Ninh đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ khách hàng.

Tổng sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2023 của toàn Công ty đạt trên 2,54 tỷ kWh, tăng 3 % so với cùng kỳ năm 2022; Giá bán điện bình quân thực hiện lũy kế đến tháng 6 năm 2023 là 1.862,46 đ/kWh, tăng 34,73 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2022; Doanh thu tiền điện 4.733,6 tỷ đồng tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong công tác triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt, tính đến hết 6/2023, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt toàn Công ty đạt 86,89% trên tổng số khách hàng thanh toán, tăng  2,27% so với cùng kỳ.

Công ty đã tiếp nhận và giải quyết 7.516 yêu cầu của khách hàng về dịch vụ điện (không tính dịch vụ thanh toán tiền điện) qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và Website chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, trong 6 tháng đầu năm 2023. 

Cùng với đó, PC Quảng Ninh cũng đã tiến hành xây dựng mới 13 trạm biến áp; Hoán đảo nâng công suất 66 máy biến áp; Cân đảo pha 1165 lượt và phân tải 143 lượt, đảm bảo cấp điện ổn định cho các phụ tải sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn.

Tổng hợp