PC Cà Mau: Sản lượng điện thương phẩm 5 tháng đầu năm 2023 đạt 733,885 triệu kWh

Thứ năm, 8/6/2023 | 14:00 GMT+7
Trong 5 tháng đầu năm 2023, Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) và các đơn vị thành viên đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.


Nhân viên Đội cao thế PC Cà Mau thực hiện vệ sinh thiết bị. (Ảnh: PC Cà Mau)

Trong đó, sản lượng điện thương phẩm tháng 5/2023 đạt 174,099 triệu kWh tăng 10,11% so với tháng trước (158,119 triệu kWh) và tăng 15,66% so với cùng kỳ năm 2022 (150,524 triệu kWh). Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 là 733,885 triệu kWh, tăng 6,83% so cùng kỳ (686,969 triệu kWh), đạt 41,46% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.770,000 triệu kWh).

Tính đến hết tháng 5, độ tin cậy cung cấp điện tại Cà Mau cũng tăng lên đáng kể: Lũy kế 5 tháng thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) 81,5905/258 phút, giảm 8,8658 phút so với cùng kỳ (90,4563); Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,4288/2,43 lần/khách hàng, giảm 0,3463 lần so với cùng kỳ (0,7751); Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,8388/2,27 lần/khách hàng, tăng 0,6482 lần so với cùng kỳ (0,1906).

Bên cạnh đó, nhờ thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền, cũng như nhận được sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân địa phương trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, chỉ tính riêng trong tháng 5, sản lượng điện tiết kiệm của PC Cà Mau đạt 4,721 triệu kWh, chiếm 2,64% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 5 tháng toàn Công ty tiết kiệm được 17,944 triệu kWh, đạt 2,39% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,29% so với kế hoạch giao (2,1%).

Tổng hợp