PC Bạc Liêu: Trong tháng 8 tiết kiệm điện đạt 3.263.991 kWh

Thứ ba, 19/9/2023 | 15:47 GMT+7
Tính trong tháng 8 năm 2023, Công ty Điện lực (PC) Bạc Liêu đã tiết kiệm điện được 3.263.991 kWh, cao hơn 29,68% so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn 35,86% so với tháng 7/2023, tương ứng tiết kiệm 3,11% sản lượng điện thương phẩm.


Ảnh minh hoạ (PC: Bạc Liêu)

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, tiết kiệm điện toàn tỉnh đạt 21.106.188 kWh, tương ứng tiết kiệm 2,55% sản lượng điện thương phẩm, tốt hơn 10,42% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 81,05% so với kế hoạch năm 2023 (≥ 2,1% điện thương phẩm, tương đương 26.040.000 kWh).

Đối với dịch vụ điện trực tuyến, hiện nay tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%; tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 100%; tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua App CSKH đạt 30,14%, cao hơn 5,14% so với kế hoạch (25%).

Link gốc

Theo: Báo Bạc Liêu