Sản lượng điện thương phẩm trong quý I/2023 của PC Cà Mau là 401,666 triệu kWh

Thứ sáu, 28/4/2023 | 14:10 GMT+7
Trong quý I năm 2023, Sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực (PC) Cà Mau đạt 401,666 triệu kWh, tăng 3,69% so cùng kỳ năm 2022 (387,383 triệu kWh), đạt 22,69% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (1.770,000 triệu kWh).


Tuyên truyền hướng dẫn chọn mua, sử dụng trang thiết bị điện tiết kiệm, hiệu quả.

Trong quý I năm 2023, toàn công ty đã tiết kiệm được 9,498 triệu kWh, đạt 2,31% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,21% so với kế hoạch giao (2,1%).

Số khách hàng toàn Công ty phát triển được là 364.433 khách hàng, trong đó có 337.778 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 26.655 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

Độ tin cậy cung cấp điện trong quý I, thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) 42,2788/281 phút, giảm 12,128 phút so với cùng kỳ (54,4063); Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,2242/2,66 lần/khách hàng, giảm 0,2863 lần so với cùng kỳ (0,5105); Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,4393/2,28 lần/khách hàng, tăng 0,3084 lần so với cùng kỳ (0,1309).

Ngoài ra, Công ty đã đưa vào vận hành 107 công trình với thời gian giải quyết trung bình 2,07 ngày/1 công trình.

Theo: Tổng hợp