Nhà máy điện công suất hơn 30 MW phải tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

Thứ tư, 19/5/2010 | 10:40 GMT+7

Đó là một trong những nội dung của Thông tư 18/2010/TT-BCT do Bộ Công Thương mới ban hành, quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Thị trường phát điện cạnh tranh đưa điện năng thành hàng hóa theo đúng nghĩa thị trường

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các đơn vị tham gia thị trường phát điện cạnh tranh gồm: đơn vị mua buôn duy nhất; các đơn vị phát điện; đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; đơn vị truyền tải điện; đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng.

Thông tư quy định, các nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, trừ nhà máy điện BOT, nhà máy điện gió và nhà máy điện địa nhiệt....phải tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

7 nguyên tắc vận hành thị trường điện

Giới hạn giá chào, giá chào của các tổ máy phát điện trên thị trường phát điện cạnh tranh được giới hạn từ giá sàn bản chào đến giá trần bản chào. Giá sàn của tổ máy nhiệt điện là 1 đồng/kWh.

Giá trị nước được đưa vào sử dụng cho việc lập kế hoạch vận hành năm tới, tháng tới, tuần tới và xác định giới hạn giá chào của tổ máy thủy điện trong thị trường điện.

Giá thị trường toàn phần cho chu kỳ giao dịch được tính bằng tổng của 2 thành phần là giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường.

Giá điện năng thị trường là giá chung cho toàn hệ thống, được dùng để tính toán khoản thanh toán điện năng trên thị trường điện cho mỗi chu kỳ giao dịch.

Giá công suất thị trường được tính toán trên nguyên tắc đảm bảo cho nhà máy điện mới tốt nhất thu hồi đủ chi phí biến đổi và cố định.

Hợp đồng mua bán điện dạng sai khác, đơn vị phát điện giao dịch trực tiếp và Đơn vị mua buôn duy nhất có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán điện dạng sai khác theo mẫu do Bộ Công Thương ban hành.

Về nguyên tắc thanh toán trong thị trường điện, đơn vị phát điện được thanh toán theo hợp đồng và thanh toán theo giá thị trường điện.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2010.

Các nhà máy điện không phải tham gia thị trường điện bao gồm:

Nhà máy điện BOT;

Nhà máy điện gió và nhà máy điện địa nhiệt;

Nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia và không xác định được kế hoạch bán điện dài hạn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm lập danh sách các nhà máy điện này và trình Cục Điều tiết điện lực phê duyệt.

(Nguồn: Thông tư 18/2010/TT-BCT)
Theo: (Chinhphu.vn)