PC Cao Bằng: Thay thế công tơ điện tử, xây dựng hệ thống điện thông minh

Chủ nhật, 9/4/2023 | 17:35 GMT+7
Để đẩy nhanh chuyển đổi số, tạo thuận lợi và minh bạch cho khách hàng, thời gian qua, Công ty Điện lực (PC) Cao Bằng đã chú trọng đẩy mạnh việc lắp đặt công tơ điện tử có gắn thiết bị đo xa để thay cho công tơ cơ khí trước đây với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và từng bước hiện đại hóa lưới điện trên toàn địa bàn.


Công nhân Điện lực Thành phố Cao Bằng thay thế công tơ điện tử đo xa.

Phó Giám đốc PC Cao Bằng - Nông Khải Hoàn cho biết: Bên cạnh các chương trình hiện đại hóa hạ tầng cơ sở lưới điện truyền tải, hạ tầng cơ sở đo đếm điện năng được PC Cao Bằng tập trung nguồn lực để hiện đại hóa, triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử. Việc thay thế công tơ điện tử thu thập dữ liệu từ xa góp phần nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ và mang lại sự hài lòng cho khách hàng, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số, xây dựng hệ thống điện thông minh mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đề ra.

Hiện nay, PC Cao Bằng quản lý 148.684 công tơ (140.524 công tơ 1 pha, 8.160 công tơ 3 pha). Trong 2 tháng đầu năm 2023, Công ty chỉ đạo các điện lực trực thuộc tiến hành lắp đặt 5.696 công tơ điện tử có gắn thiết bị đo xa, nâng tổng số thiết bị lên 101.469 công tơ (chiếm 68,24% tổng số lượng công tơ toàn hệ thống).

Theo đó, các điện lực đã bố trí, phân công các nhóm công tác tiến hành khảo sát hiện trường trước khi thực hiện nhằm tối ưu hóa công tác lắp đặt. Đồng thời, lựa chọn các vị trí lắp thiết bị đo xa phù hợp với từng trạm biến áp, thống kê chi tiết các hạng mục cần thay thế để chủ động về vật tư, thiết bị cần thiết cho công tác lắp đặt. Sử dụng công tơ điện tử có gắn thiết bị đo xa, thời điểm ghi chỉ số công tơ giúp công tác quản lý, vận hành lưới điện có sự thay đổi rõ rệt. 

Công tơ điện tử hạn chế được nhân công ghi chỉ số trên lưới, giảm nguy cơ tai nạn lao động, góp phần tăng năng suất lao động, giúp cho nhân viên ngành điện đọc được dữ liệu lưu trong công tơ tại mọi thời điểm như: thông số vận hành, chỉ số chốt, sản lượng, biểu đồ phụ tải, dòng điện, điện áp, công suất sử dụng... phục vụ công tác quản lý kinh doanh, tính toán truy thu sản lượng. Dữ liệu có trên chương trình được phục vụ kiểm tra, giám sát mua bán điện, giám sát việc sử dụng điện của khách hàng theo biểu đồ phụ tải đã đăng ký để kịp thời tổ chức kiểm tra tư vấn cho khách hàng sử dụng điện bảo đảm an toàn, hiệu quả và mang lại sự minh bạch cho khách hàng.

Số liệu công tơ đo đếm thu thập từ xa góp phần giảm tổn thất điện năng; cũng như tính toán và cải thiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, giám sát tình trạng vận hành của trạm biến áp, đường dây để nâng cao độ an toàn lưới điện. Thông qua theo dõi dữ liệu trực tuyến, ngành điện sớm phát hiện và xử lý kịp thời sự cố khi khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến. 

Việc thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa là bước đi quan trọng giúp ngành điện đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, là bước chuyển mình nhanh chóng trong cách tiếp cận công tác quản lý, vận hành hệ thống điện, từ việc chuyển đổi mô hình thủ công sang bán tự động và tự động trong công tác thu thập số liệu đến việc xử lý, phân tích các dữ liệu có được. Từ đó, chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng được nâng cao, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

Link gốc

Theo: Báo Cao Bằng