PC Hà Tĩnh tăng cường đẩy mạnh công tác bồi huấn văn hóa doanh nghiệp

Thứ năm, 27/10/2022 | 09:34 GMT+7
Nhằm lan toả các giá trị cốt lõi của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, từng bước cải thiện và xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp cho CBCNV, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức bồi huấn văn hóa doanh nghiệp (VHDN) cho CBCNV với các chuyên đề “Xây dựng phong cách làm việc hướng đến sự chuyên nghiệp, hiệu quả”.
CBCNV chủ động bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về tác phong làm việc hướng tới sự chuyên nghiệp, hiệu quả.
 
Với mục tiêu giúp CBCNV nắm chắc kiến thức, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp để ứng dụng hiệu quả vào công việc hàng ngày, các buổi bồi huấn được triển khai thực hiện nghiêm túc với sự tham gia của 100% CBCNV Điện lực.
 
Tại khóa bồi huấn, trên tinh thần trao đổi và chia sẻ, lãnh đạo Công ty tập trung đi sâu phân tích các nội dung liên quan đến tính “Chuyên nghiệp- Hiệu quả” trong tác phong làm việc và thực thi VHDN tại đơn vị bao gồm: Tổng quát về tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; các tiêu chí đánh giá tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả…  Đồng thời nêu rõ thực trạng tác phong làm việc của CBCNV Công ty qua đó đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả tại đơn vị.
 
Anh Hoàng Xuân Cần- cán bộ phụ trách VHDN Điện lực Vũ Quang cho biết: "Thay vì trao đổi các nội dung có trong tài liệu và quy định về VHDN, lãnh đạo Công ty đã đổi mới trong cách truyền đạt, tăng cường tương tác với chúng tôi nhiều hơn bằng việc đưa ra các tình huống diễn ra hàng ngày để CBCNV cùng nhau trao đổi, bày tỏ ý kiến của mỗi người. Đặc biệt, thông qua các video clip được xây dựng từ thực tế, các nhóm đã cùng nhau thảo luận sôi nổi và cử đại diện thay mặt nhóm trình bày quan điểm về các nội dung liên quan đến tác phong làm việc chuyên nghiệp... với phương pháp bồi huấn này tôi thấy hiệu quả mang lại là rất cao”. 
CBCNV Điện lực Cẩm xuyên nghiêm túc tiếp thu các nội dung Lãnh đạo Công ty bồi huấn, truyền đạt.
 
Thông qua các buổi bồi huấn, CBCNV Công ty không chỉ được cải thiện, nâng cao tác phong làm việc hướng đến sự chuyên nghiệp, hiệu quả mà còn là dịp để mỗi CBCNV tự liên hệ với bản thân từ đó có sự thay đổi, cải thiện tích cực về tác phong làm việc và đưa ra chương trình hành động sau buổi bồi huấn, góp phần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. 
 
Theo kế hoạch, từ nay đến hết 30/11/2022, Ban Giám đốc Công ty sẽ tiếp tục tham gia bồi huấn VHDN tại tất cả các đơn vị trực thuộc. Ngoài chuyên đề trên, Công ty sẽ triển khai các chuyên đề khác như "Tăng cường gắn kết, hợp lực trong đội ngũ CBCNV"; “Văn hóa an toàn lao động”; “Văn hóa kinh doanh và dịch vụ khách hàng”… đảm bảo thời gian bồi huấn theo quy định là 48h/năm.
 
Phương Thảo