PC Quảng Ninh tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên nội bộ

Thứ bảy, 1/10/2022 | 13:39 GMT+7
Từ ngày 26 đến 30/9/2022, tại Hội trường B trụ sở Công ty, Công ty Điện lực Quảng Ninh phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc và Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên nội bộ thuộc các đơn vị trực thuộc.
 

Các giảng viên Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã kết hợp lý thuyết và thực hành với các hoạt động tương tác lôi cuốn.
 
Với mong muốn phát triển năng lực sư phạm cho đội ngũ cán bộ quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hướng dẫn, đào tạo các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên trực tiếp tại các vị trí công tác, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch, đề xuất với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc thiết kế và tổ chức thực hiện Khoá bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên nội bộ. 
 
Nội dung của khóa học là trang bị cho học viên các kỹ năng: Thiết kế các khóa học ngắn hạn theo yêu cầu chuyên môn của ngành, của đơn vị; tổ chức các khóa học đào tạo đáp ứng yêu cầu của đơn vị; thiết kế chương trình, đề cương bài giảng cho các kiểu bài dạy; thiết kế được bài lý thuyết, thực hành và tích hợp cho các khóa học được tham gia giảng dạy; thiết kế được các công cụ đánh giá người học và khóa học do đơn vị tổ chức). Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động của Khoá học, các học viên được bổ sung thêm hiểu biết và nhận thức để thể hiện được trách nhiệm của người giảng viên khi tổ chức, tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng, các khóa đào tạo thuộc ngành hoặc cơ quan tổ chức.
 
Trong thời gian diễn ra khoá học các giảng viên Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã kết hợp lý thuyết và thực hành với các hoạt động tương tác lôi cuốn, góp phần giúp học viên phát triển năng lực thiết kế nội dung đào tạo, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả đào tạo.
 
Sau khi được trang bị các kỹ năng thiết kế được bài lý thuyết, thực hành và tích hợp cho khóa học, các nhóm học viên thực hành thiết kế bài giảng và thực tập giảng dạy bài của nhóm mình đã thiết kế.
 
Kết thúc khóa học, các học viên được cấp Giấy chứng nhận Giảng viên nội bộ, đây  là đội ngũ Giảng viên nội bộ của Công ty sẽ phát huy những kỹ năng, phương pháp giảng dạy của khóa bồi dưỡng, để thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn, đào tạo các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên trực tiếp tại các vị trí công tác đem lại hiệu quả cao.
Ngọc Lan