Thực hiện biểu đồ điện áp và kinh nghiệm chỉnh định rơ-le F90

Thứ sáu, 16/9/2022 | 20:32 GMT+7
Đó là chủ đề hội thảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức ngày 16/9, tại Hà Nội. 
 

Ông Ngô Sơn Hải phát biểu tại hội thảo.
 
Ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN chủ trì Hội thảo.
 
Tham dự hội thảo có lãnh đạo 5 Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia và các Trung tâm điều độ miền.
 
Hội thảo được nghe đại diện Ban Kỹ thuật – Sản xuất (EVN) trình bày “Hiện trạng các vấn đề về điều chỉnh điện áp trên hệ thống điện Việt Nam”.
 
Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia trình bày “Giải pháp giám sát, phân tích ổn định, điều chỉnh điện áp của hệ thống điện trong giai đoạn 2022-2025”.
 
Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội trình bày “Hiện trạng tự động điều chỉnh điện áp trong các trạm biến áp không người trực”.
 
Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc trình bày “Nguyên tắc tính toán chỉnh định rơ le F90 cho các máy biến áp. Phương pháp giám sát thực hiện biểu đồ điện áp của các đơn vị”.
 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc trình bày “Phối hợp thực hiện biểu đồ điện áp giữa cấp điều độ miền và điều độ phân phân phối”.
 
Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam trình bày “Giám sát điện áp các nút 110kV trên phần mềm WebSCADA và khả năng chia sẻ dữ liệu với cấp điều độ phân phối”.
 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trình bày “Biện pháp giám sát hệ số cosphi, điện áp tại điểm giao nhận. Các giải pháp thực hiện lắp đặt các thiết bị bù trên lưới điện”.
 
Tại hội thảo, lãnh đạo EVN ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị đã có những nội dung chất lượng được trình bày tại hội thảo.
 
Lãnh đạo EVN đề nghị các đơn vị rà soát, đánh giá lại các quy định, nguyên tắc về điều khiển phụ tải, cắt tải do quá tải, điện áp thấp trong Thông tư, quy trình, quy định và các văn bản hướng dẫn liên quan; Thống kê, đánh giá chế độ, khả năng điều khiển công suất phản kháng của các nguồn năng lượng tái tạo; Đề xuất các kiến nghị về quy định và cơ chế chính sách.
 
Đồng thời đánh giá nhu cầu công suất phản kháng của toàn bộ hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2022-2025, xây dựng kế hoạch đáp ứng; Đánh giá, giám sát việc tuân thủ hệ số công suất của khách hàng sử dụng điện và khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải.
 
Xây dựng đề án phân tích, đánh giá đặc tính phụ tải theo điện áp/tần số, dự báo nhu cầu công suất phản kháng đối với từng nhóm khách hàng theo từng Điện lực tỉnh/thành phố trong giai đoạn 2022-2025; Xây dựng đề án phân tích, đánh giá đặc tính phụ tải theo điện áp/tần số, dự báo nhu cầu công suất phản kháng đối với từng nhóm khách hàng theo từng Điện lực tỉnh/thành phố trong giai đoạn 2022-2025.
 
Khẩn trương triển khai các dự án lắp đặt tụ bù ngang tại các TBA 220kV, 110kV đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo quy định pháp luật và tiến độ đóng điện theo kế hoạch.
Kim Thái