PPC: Nỗ lực vượt khó hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2023

Thứ năm, 25/5/2023 | 13:56 GMT+7
Ngày 24/5/2023, tại tỉnh Hải Dương, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của 48 cổ đông/đại diện cổ đông, tương ứng 281.268.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC. 

Chủ tọa điều hành Đại hội.

Về dự Đại hội có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, cùng thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn và đại diện Văn phòng, các Ban chức năng EVNGENCO2. Về phía PPC, tham dự Đại hội còn có các ông Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và đại diện cổ đông của Công ty.

Theo báo cáo, trong năm 2022, PPC đã xây dựng phương án vận hành sản xuất trên cơ sở củng cố tốt các tổ máy để đảm bảo hệ số khả dụng cao nhất, đảm bảo công suất phát tối đa và bám sát thị trường điện. Mặc dù, Công ty luôn cố gắng bám sát sản lượng phân bổ theo hợp đồng và huy động của hệ thống, tuy nhiên, do hệ thống máy móc thiết bị của dây chuyền 1 đã cũ, tổ máy 6 thời gian sửa chữa S6 không đạt dự kiến, vì vậy, sản lượng điện sản xuất không đạt kế hoạch đề ra. Về doanh thu, chi phí và lợi nhuận, PPC đảm bảo vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cân đối sử dụng dòng tiền, thực hiện hiệu quả công tác xử lý và thu hồi công nợ tồn đọng lâu năm, thực hiện nộp thuế và các khoản phải nội ngân sách nhà nước đúng hạn quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PPC thông qua và biểu quyết với sự nhất trí trên 96% của các nội dung: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023; Thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2022; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023; Thông qua báo cáo của BKS; Thông qua báo cáo của HĐQT; Đại hội đồng cổ đông  giao cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được tổ chức.
 

Các cổ đông biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 PPC cũng đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Xuân Dũng; Bầu bổ sung ông Mai Quốc Long, Kế toán trưởng EVNGENCO2 – Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại PPC là thành viên HĐQT PPC nhiệm kỳ 2021-2026, làm việc theo chế độ chuyên trách, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với tổng số phiếu tán thành là 279.976.605 phiếu chiếm tỷ lệ 99,54%. 

Với sự đồng thuận và nhất trí cao, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đồng cổ đông là nguồn cổ vũ động viên cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Trước đó, cũng vào sáng ngày 24/5/2023, PPC và Tổng công ty Phát điện 2 đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Quyết định ủy quyền người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại PPC.

Ông Nguyễn Xuân Diện – Chủ tịch HĐQT PPC trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Hải.

Theo đó bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại PPC, thành viên HĐQT, quyền Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kể từ ngày 21/4/2023, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.
 

Ông Trần Phú Thái phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi Lễ, ông Trần Phú Thái chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Hải và mong muốn ông Hải sẽ cùng với HĐQT và Ban Lãnh đạo tại Công ty Nhiệt điện Phả Lại đoàn kết, đồng lòng tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được TCT và Đại hội đồng cổ đông giao.

 
Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 trao quyết định Ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại PPC.

Ngay sau Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 đã chủ trì Lễ công bố Quyết định ủy quyền người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại PPC.

Theo đó, HĐQT EVNGENCO2 ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại PPC cho ông Mai Quốc Long với số cổ phần làm đại diện là 49.917.569 cổ phần, tương đương 15,3% vốn điều lệ Công ty.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Phú Thái mong muốn ông Mai Quốc Long thực hiện tốt và đầy đủ các nghĩa vụ của người được ủy quyền theo nội dung Hợp đồng ủy quyền, bắt tay ngay vào việc tham gia điều hành cùng HĐQT PPC, cùng với HĐQT và Ban Lãnh đạo tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đoàn kết, đồng lòng tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được TCT và Đại hội đồng cổ đông giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Hải và ông Mai Quốc Long gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo EVNGENCO2, HĐQT PPC đã tin tưởng giao trọng trách, ông quyết tâm sẽ cùng tập thể HĐQT, Ban Lãnh đạo PPC triển khai thực hiện và hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

 

Lãnh đạo EVNGENCO2 tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Hải.


Lãnh đạo EVNGENCO2 tặng hoa chúc mừng ông Mai Quốc Long.

 

Minh Lương- Diễm Quỳnh