Phóng sự ảnh

P/S ảnh: Công ty Truyền tải Điện 4 đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

Thứ năm, 14/7/2022 | 08:34 GMT+7
Để nâng cao hiệu quả, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy, Công ty Truyền tải Điện 4 (PTC4) thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã đẩy mạnh và có nhiều bước tiến trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác quản lý, sản xuất.
                       
Hầu hết các quy trình nghiệp vụ hiện tại được số hóa và liên thông, không sử dụng văn bản giấy tờ; Xây dựng và thiết lập môi trường làm việc cộng tác, chia sẻ và kết nối thông tin giữa các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại, đáp ứng cho cả các hoạt động chung của EVN như sử dụng các phần mềm dùng chung của EVN như Smart EVN, Digital Office... 
 
Toàn bộ thiết bị trên lưới truyền tải điện được số hóa, cập nhật quy chế quản lý nội bộ, tài liệu kỹ thuật, thông tin vận hành lưới điện, các trường dữ liệu, nhật ký vận hành điện tử và báo cáo trên phần mềm PMIS; Các tuyến đường dây truyền tải điện đặc biệt quan trọng được giám sát và sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ phát hiện nguy cơ mất an toàn trong hành lang tuyến, sạt lở móng cột trên lưới truyền tải điện. 
 
Công ty cũng đã ứng dụng thiết bị bay UAV trong quản lý vận hành cho phép kiểm tra, cập nhật thông tin hiện trường nhanh chóng, giảm nhân lực, tin cậy …
 
Trong năm 2022, PTC4 đã có 01 đề tài nghiên cứu khoa học “Giám sát phóng điện cục bộ & nhiệt độ trực tuyến cho thiết bị trong tủ hợp bộ trung thế” và 59 giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được EVNNPT công nhận và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.
 
Toàn bộ thiết bị trên lưới truyền tải điện được số hóa.


Đội truyền tải điện Bù Đăng (Truyền tải Điện miền Đông 2) sử dụng thiết bị bay đốt các dị vật mắc trên lưới điện.
 
Điều khiển camera giám sát thiết bị trạm biến áp 500kV Ô Môn.
 
Số hóa hồ sơ, tài liệu kỹ thuật thiết bị trạm biến áp 500kV Sông Mây.


Đội truyền tải điện Trà Vinh (Truyền tải Điện miền Tây 2) sử dụng thiết bị bay trong công tác vận hành đường dây.


Bảo dưỡng hệ thống camera giám sát đường dây trên địa bàn do Truyền tải Điện miền Tây 2 quản lý vận hành.

Đội truyền tải điện Đồng Xoài (Truyền tải Điện miền Đông 2) lắp đặt hệ thống camera sử dụng công nghệ AI để giám sát đường dây tại các vị trí xung yếu.


Áp dụng mã QR code trong công tác quản lý hồ sơ, quản lý kỹ thuật các thiết bị trạm biến áp 500kV Duyên Hải.
 
 Sử dụng thiết bị đo phát nhiệt kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị trạm biến áp 500kV Duyên Hải.

Công nhân Truyền tải Điện miền Tây 1 ứng dụng thiết bị bay UAV trong quản lý vận hành đường dây.


Công nhân Truyền tải Điện miền Tây 2 kiểm tra thiết bị giám sát dầu online máy biến áp tại trạm 500kV Mỹ Tho.
 
Ngọc Hà