P/S ảnh: Hội thảo “Phối hợp điều độ, quản lý vận hành lưới điện truyền tải giữa các Nhà máy năng lượng tái tạo và Công ty Truyền tải điện 3”

Thứ sáu, 17/2/2023 | 12:27 GMT+7

Sáng ngày 17/02/2023, tại Ninh Thuận, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức Hội thảo “Phối hợp điều độ, quản lý vận hành lưới điện truyền tải giữa các Nhà máy năng lượng tái tạo và Công ty Truyền tải điện 3”. 

Ông Nguyễn Công Thắng- Giám đốc PTC3 phát biểu khai mạc Hội thảo. 

Công ty Truyền tải điện 3 trình bày tình hình vận hành lưới điện trên địa bàn PTC3 quản lý trong năm 2022.

Đại diện Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trình bày tại Hội thảo.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo BIM tham luận tại Hội thảo.

Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk tham luận.


Ông Vũ Xuân Khu- Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phát biểu.

Ông Lưu Việt Tiến- Phó Tổng Giám đốc EVNNPT phát biểu.

Ngọc Hà