Sớm vận hành thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh

Thứ hai, 14/3/2011 | 10:59 GMT+7
<p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tại cuộc họp ngày 11/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương, EVN sớm xây dựng và trình duyệt Quy định để có thể vận hành thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh khoảng giữa năm nay.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">&#160;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><img height="300" width="450" src="/UserFile/Files/ICON2021/CMSUpload/2011/3/DHD/PTT trong 1 lan thi sat 1 CTND tai MTrung.jpg" alt="" /></span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong một lần thị sát một công trình nguồn điện ở miền Trung. Ảnh: Chinhphu.vn</span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Yêu cầu cao nhất trong thiết kế thị trường điện là đề cao tính ổn định, an toàn, đảm bảo mục tiêu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng. Do đó, để có thể triển khai cơ chế này, Bộ Công Thương sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình, đo đếm, truyền tải, kế hoạch vận hành hệ thống điện.<br /> <br /> Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên kế hoạch tiến độ phù hợp cho từng hạng mục, đặc biệt là việc triển khai hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện, bao gồm 15 hệ thống công nghệ thông tin thành phần theo thiết kế tổng thể, đồng thời, xây dựng và công bố cho các đơn vị thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn giao diện và giao thức kết nối với mạng thông tin nội bộ thị trường, hệ thống đo đếm và hệ thống quản lý lệnh điều độ.<br /> <br /> Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý để EVN được sử dụng một số cơ chế đặc biệt trong việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ vận hành thị trường điện, sử dụng tư vấn nước ngoài thẩm định đề án cơ sở hạ tầng, lắp đặt thiết bị đo đếm...<br /> <br /> Sau thời gian thí điểm, thời điểm vận hành chính thức thị trường phát điện cạnh tranh sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương căn cứ kết quả và các điều kiện thực tế để quyết định.<br /> <br /> Như vậy cùng với việc triển khai điều chỉnh giá điện mới đây, công tác xây dựng, vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và tái cơ cấu hoạt động là những nhiệm vụ lớn của ngành Điện trong thời gian tới./.<br /> </span></span></p> Theo: Báo Điện tử Chính Phủ