Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm trong năm 2011

Thứ năm, 27/5/2010 | 10:09 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về xây dựng Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu, việc hình thành và phát triển thị trường điện phải đảm bảo tiết kiệm chi phí trong các khâu sản xuất, truyền tải, phân phối điện để đảm bảo giá điện hợp lý tới người tiêu dùng; thu hút được các nguồn đầu tư vào phát triển điện đúng theo quy định của pháp luật, dưới sự quản lý của Nhà nước.

Để có thể đưa vào vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm trong năm 2011 với nhiều nhà máy cùng tham gia, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương hoàn thành việc ban hành các quy định cần thiết cho hoạt động thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2010. Ban hành các quy định cần thiết về chế độ giám sát, kiểm tra và báo cáo của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị truyền tải điện để đảm bảo tính minh bạch, bình đẳng giữa các đơn vị tham gia thị trường điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được yêu cầu ưu tiên đầu tư cho phát triển lưới điện truyền tải và nâng cao năng lực của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, đảm bảo lưới điện truyền tải đáp ứng yêu cầu huy động công suất của các nhà máy điện trong mọi chế độ khi thị trường điện đi vào hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường điện, hoàn thành trong quý 1-2011.

Được biết, trong cơ cấu nguồn điện hiện nay, các nhà máy của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiếm khoảng 60%, còn lại là của các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài theo hình thức BOT. Việc chuyển ngành điện lực sang cơ chế tự vay, tự trang trải, Nhà nước không bao cấp và đa dạng các hình thức đầu tư trong phát triển nguồn điện đã góp phần đáp ứng nhu cầu điện tăng nhanh trong thời gian qua.

Theo: (SGGP).