Hoàn thành đồng bộ các quy định cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Thứ ba, 2/11/2010 | 16:08 GMT+7

Ông Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, trên cơ sở lộ trình hình thành và phát triển thị trường điện Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bên cạnh hoàn thành Thiết kế thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam đã được Bộ Công Thương phê duyệt, Cục Điều tiết điện lực đang hoàn chỉnh lần cuối để trình Chính phủ xem xét trong tháng 11 này Đề án Tái cơ cấu ngành điện cho phát triển thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.

Đồng thời Cục đã hoàn thành và trình Bộ Công Thương ban hành đồng bộ hệ thống các quy định cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và đang triển khai các công tác chuẩn bị kỹ thuật để đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành cuối năm 2011, đúng tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

Song song với đó, từ nay đến năm 2011, Cục Điều tiết điện lực còn hoàn chỉnh khung pháp lý cho thực hiện giá điện theo cơ chế thị trường; xây dựng và trình duyệt biểu giá điện hàng năm; hoàn thành thẩm định để trình Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh, thành phố giai đoạn 2011-2015 để làm cơ sở xây dựng giá điện cho các năm sau. Bên cạnh đó, Cục cũng tiếp tục thực hiện chức năng cấp giấy phép hoạt động điện lực, giám sát cân bằng cung cầu hệ thống điện, kiểm tra và giải quyết các tranh chấp trong hoạt động điện lực.

Sang giai đoạn 2011-2014, Cục sẽ thực hiện điều tiết và giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh, điều chỉnh kịp thời các cơ chế để đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch và công bằng. Cùng với việc hoàn thiện và nâng cấp khung pháp lý cho thực hiện giá bán lẻ điện theo cơ chế thị trường, Cục còn triển khai thiết kế và chuẩn bị cho thị trường bán buôn cạnh tranh.

Như vậy sau năm 2014, thị trường bán buôn điện cạnh tranh ở Việt Nam sẽ được đưa vào hoạt động trên cơ sở hoàn thiện khung pháp lý cho điều tiết hoạt động của thị trường. Mặt khác, là điều kiện để Cục triển khai nghiên cứu và chuẩn bị  thiết kế thị trường bán lẻ điện cạnh tranh./.

Mai Phương