"Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày" *

  • 27/05/2023

Để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, mặc dù trời nắng gắt nhưng những người lính Truyền tải điện Nghệ An (Công ty Truyền tải điện 1)...