Hướng tới Đại hội đảng bộ EVN lần thứ II

Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVNCPC lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

Thứ ba, 21/7/2015 | 15:03 GMT+7
Ngày 17/7/2015, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNCPC lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 199 đại biểu đại diện cho 1.033 đảng viên của 13 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tham dự Đại hội.


Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ EVNCPC lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Tổng công ty đã phát huy truyền thống, đoàn kết, gắn bó và nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thành công các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ khóa XII đề ra. Đó là đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng và đời sống nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tỉ lệ tổn thất điện năng; chất lượng công tác dịch vụ khách hàng ngày càng được cải thiện; ứng dụng CNTT và công nghệ mới, SXKD có lãi; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Điện thương phẩm thực hiện của Công ty luôn vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2011 Tổng công ty thực hiện đạt 9.062 triệu kWh điện thương phẩm (100,35% so với kế hoạch); năm 2012: 10.275 triệu kWh (101,13%); năm 2013: 10.954 triệu kWh (101,90%); năm 2014: 12.220 triệu kWh (103,74%). Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm dần qua từng năm, giảm so với kế hoạch, từ 7,31% năm 2011 xuống còn 6,51% vào năm 2014 và năm 2015 phấn đấu còn 6,10%. Đến cuối năm 2014, trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên đã có 100% số huyện, 1 huyện đảo, 99,68% số xã và 98,33% số hộ được sử dụng điện lưới với tổng số khách hàng sử dụng điện hơn 3,3 triệu hộ.
 
Toàn Tổng công ty trong 5 năm qua đã có 1.740 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi là hơn 360 tỷ đồng. Toàn Đảng bộ thực hiện tốt các mục tiêu về công tác xã hội, chăm lo đời sống người lao động, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện, chăm lo phụng dưỡng chu đáo các Mẹ VNAH. Tổng số tiền CBCNV trong Tổng công ty đã đóng góp cho công tác xã hội trung bình mỗi năm khoảng 3 tỷ đồng. Từ 2011 đến nay, Đảng ủy đã vận động toàn thể cán bộ, đảng viên và CNV các TCCS Đảng trực thuộc đóng góp để ủng hộ các gia đình chính sách nghèo và xây dựng các công trình nông thôn mới huyện Hoà Vang với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. 
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tập trung các nhiệm vụ chủ yếu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch EVN giao. Sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân ở mức từ 10,5 đến 11%/năm cho giai đoạn 2016-2020, và đến 2020 đạt khoảng 22,0 tỷ kWh. Giảm chỉ tiêu tổn thất điện năng theo lộ trình, phấn đấu đến năm 2020 toàn Tổng công ty giảm xuống còn 4,3%; phấn đấu mỗi năm tiết kiệm ít nhất 1,5% điện thương phẩm. Giảm chỉ tiêu suất sự cố lưới 110kV hàng năm so với kết quả thực hiện năm trước trên 5%. Liên tục cải thiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện (SAIFI, SAIDI, MAIFI), năm sau giảm ít nhất từ 10 đến 30% so với năm trước, đến năm 2020, SAIDI đạt dưới 400 phút/năm. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trên cả 03 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức theo tinh thần các Nghị quyết của BCH TW Đảng đề ra. Nâng cao vị trí, vai trò của Đảng bộ và từng TCCS Đảng, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh để làm tốt chức năng là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động ở đơn vị, phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm trên 10%, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong toàn Tổng công ty. 
 
Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng dùng điện; thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, công tác xã hội, đảm bảo việc làm và tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy để lãnh đạo toàn diện và hiệu quả toàn bộ hoạt động của Tổng công ty trong bối cảnh thực hiện chủ trương tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao “Năng suất - Hiệu quả” của ngành; đặc biệt gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào công tác cụ thể của đơn vị, của ngành. Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nội dung “5 xây”, “3 chống” theo Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy đã cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 29-CT/TU phù hợp với đặc thù hoạt động của Tổng công ty, gắn với thực hiện Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và của EVN. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, lãnh đạo thực hiện công tác dân vận của Đảng, chính quyền trong thi đua lao động SXKD (quan hệ khách hàng, công tác tuyên truyền vận động sử dụng tiết kiệm điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện...).
 
Riêng thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cân đối nguồn vốn, phối hợp tốt với các Sở, Ban, Ngành của địa phương trong việc thực hiện ngầm hóa lưới điện TP. Đà Nẵng theo chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng.
 
Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Đình Nhân, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tiếp tục được tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.
 
Theo: EVNCPC