Hướng tới Đại hội đảng bộ EVN lần thứ II

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Giữ vững vai trò hạt nhân lãnh lãnh đạo

Thứ tư, 22/7/2015 | 09:47 GMT+7
5 năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng... Có được kết quả đó phần lớn nhờ vào vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tập đoàn.

5 năm qua, EVN đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Những thành tựu toàn diện
 
Báo cáo chính trị của  Ban chấp hành Đảng bộ EVN (nhiệm kỳ 2010-2015) cho thấy, trong 5 năm qua, mặc dù  tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cùng những diễn biến bất thường của thời tiết đã tác động không nhỏ đến hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh của toàn đơn vị. Tuy nhiên, EVN đã phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tựu toàn diện.
 
Trước hết, phải kể đến việc đầu tư phát triển, hoàn thành đưa vào vận hành nhiều công trình nguồn và lưới điện trọng điểm, cấp bách; hạ tầng điện lực được củng cố nâng cấp để đáp ứng nhu cầu điện cả nước, đặc biệt là khu vực miền Nam đến năm 2020. Cụ thể: tập đoàn đưa vào vận hành 34 tổ máy với tổng công suất: 9.852MW, bằng 125% so với Quy hoạch điện VII điều chỉnh; khởi công 10 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.629 MW.  Tính đến hết năm 2014, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam là 33.964 MW, có dự phòng trên 20%, trong đó EVN sở hữu 18.426 MW, chiếm 52,3% tổng công suất đặt hệ thống. Hoàn thành đóng điện 865 công trình lưới điện từ 110-500kV với tổng chiều dài đường dây trên 13.360km, tổng công suất các trạm biến áp gần 61.000 MVA, góp phần tăng cường năng lực truyền tải của toàn hệ thống, từ Bắc tới Nam.
 
Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân với chất lượng ngày càng cao. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm ước đạt 10,4%/năm; tổn thất điện năng đạt 8%; tiết kiệm điện đạt 1,7%-2,5% điện thương phẩm. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, mức độ hài lòng của khách hàng tăng hàng năm; thời gian khắc phục sự cố trong vòng 2 giờ; chỉ tiêu tiếp cận điện năng giảm từ 155 ngày xuống còn 36 ngày. Ngoài ra, những ứng dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh được triển khai với nhiều dịch vụ mới như: giao dịch điện tử, thiết bị di động...
 
Cũng trong giai đoạn này, EVN đã hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước. Đến hết năm 2014, so với năm 2011: doanh thu của tập đoàn là 202.645 tỷ đồng, tăng 1,6 lần; vốn điều lệ của công ty mẹ - EVN tăng 1,87 lần; vốn chủ sở hữu tăng 3,67 lần; tổng tài sản tăng 1,77 lần; hệ số nợ phải trả/vốn nhà nước là 2,64 lần, đảm bảo trong khung an toàn theo quy định.
 
EVN cũng đã hoàn thành đưa điện về nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo với 99,59% số xã và 98,22% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện, vượt  kế hoạch  0,22%, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, làm thay đổi căn bản diện mạo kinh tế - xã hội nông thôn, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Các thủy điện cũng làm tốt nhiệm vụ cắt, giảm lũ, xả nước chống hạn, chống ngập mặn, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và các nhu cầu sử dụng nước khác, nhất là đồng bằng Bắc bộ, khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 
Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp, thoái vốn, cổ phần hóa  được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Đến năm 2014 đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn đầu tư vào bất động sản và một phần lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với tổng số tiền thu về là 958,318 tỷ đồng.
 
Tập đoàn đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, truyền tải và phân phối điện; chuẩn bị cho giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh và tiến tới thị trường bán lẻ cạnh tranh.
 
Song song với nhiệm vụ kinh doanh, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ổn định việc làm, tăng thu nhập và các quyền lợi theo quy định cho CBCNV, chấp hành đúng các quy định pháp luật về lao động cũng được đặc biệt coi trọng.
 
Đồng thời, công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, tổ chức, cán bộ đã được triển khai rộng khắp với việc phát triển Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ các cấp…
 
Những mục tiêu mới
 
Giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ EVN đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết; đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý có năng lực, nâng cao năng suất, hiệu quả trong tất cả các mặt. Bên cạnh mục tiêu kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn; xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tận tâm, trách nhiệm, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn thì trọng tâm là đáp ứng đủ nhu cầu điện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020
 
Tăng trưởng điện bình quân 10,5%-11%/năm (điện thương phẩm đến năm 2020 đạt 234-240 tỷ kWh ( EVN chiếm khoảng 35-40%). Đến năm 2020, hệ thống đường dây cấp điện áp từ 110 kV trở lên đảm bảo tiêu chí N-1; tổn thất điện năng còn 6,5%; độ tin cậy cung cấp điện giảm còn 400 phút; chỉ số tiếp cận điện năng còn 18 ngày. Các tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém. 90% đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp trên 600 đảng viên mới. Tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều sâu....

Theo: Báo Công thương