Đấu thầu

Gói số 2: Thi công xây lắp

Thứ năm, 7/12/2023 | 14:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa đường dây trung thế cáp ngầm tuyến 473-KCN (Đoạn từ RMU Bửu Long 3 đến ngã 4 cầu Hiệp Hòa) và tuyến 476-Hàm Nghi (Đoạn từ TBA Bửu Long 5 đến TBA Bửu Long 13)

Bên mời thầu: ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Mã TBMT: IB2300323420

Nguồn vốn: Vốn SCL năm 2023 và 2024 của PC Đồng Nai

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 07/12/2023 10:13

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong