Đấu thầu

Gói thầu số 106: Mua sắm máy biến áp các loại

Thứ tư, 6/12/2023 | 11:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Phục vụ các công trình ĐTXD năm 2024 đợt 1

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

Mã TBMT: IB2300348571

Nguồn vốn: KHCB và vay trong nước thuộc danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 05/12/2023 15:48

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 300.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong